Trong quá trình hoạt động, có những công ty không phát sinh doanh thu. Tuy nhiên vẫn phải thực hiện lập báo cáo tài chính đúng pháp luật. Vậy lúc này công ty cần thực hiện như thế nào? Thuế Minh Châu xin chỉ dẫn cho doanh nghiệp các thông tin dưới đây. 

 

Tại sao phải nộp báo cáo tài chính mặc dù không phát sinh doanh thu: 

Có thể nói báo cáo tài chính là phần quan trọng trong quản lý TC của công ty. Dù công ty không có phát sinh doanh thu nhưng vẫn thực hiện lập báo cáo bởi những lý do sau: 

Khi công ty lập BCTC sẽ giúp đơn vị quản lý thuế dễ dàng kiểm soát, nắm rõ được tình hình tài chính và sự rõ ràng minh bạch trong báo cáo tài chính của công ty. 

Khi không có doanh thu, thông qua BCTC sẽ giúp công ty đánh giá rõ nét về tình hình tài chính của mình, những khoản chi phí và sự kiện khác của công ty. Từ đó người vận hành đánh giá được thực tế và đưa ra những phương án xử lý hiệu quả. 

Dựa vào Khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã chỉ rõ nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang được hưởng miễn thuế thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho đơn vị quản lý thuế đúng thời hạn trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoặc tạm dừng KD. 

Cách lập báo cáo tài chính không phát sinh doanh thu: 

Lập BCTC không phát sinh doanh thu: 

Khi lập BCTC không phát sinh doanh thu, công ty cần chú ý: 

Khoản vốn góp( công ty mới TL) hạch toán theo Nợ TK 111, 112/ có TK 411. 

Ghi nhận thuế môn bài nếu thuộc diện miễn phí môn bài thì cần: Hạch toán khoản thuế môn bài: Nợ TK 642/Có TK 3339; hạch toán thanh toán thuế môn bài: Nợ TK 3339/ Có TK 111, 112. 

Nếu công ty mở tài khoản: 

Các khoản phí duy trì TK hạch toán: Nợ TK 642/ Có TK 112. Lãi tiền gửi ngân hàng: Nợ TK 112/ Có TK 515. 

Những chi phí khi TLDN như mua chữ ký số, hoá đơn ĐT,… Nợ TK 642/ Có TK 111, 112. 

Hồ sơ BCTC không phát sinh doanh thu: 

Cuối năm, ngoai nghiệp cần nộp các giấy tờ sau: 

Bộ báo cáo TC của doanh nghiệp: Bảng cân dối KT, Báo cáo kết quả HĐKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC. 

Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ để lập BCTC và quyết toán TNCN dựa vào tờ khai tháng ( quý) đã nộp cùng các tài liệu: 

Hoá đơn mua vào, bán ra số phụ NH, lương

Tờ khai thuế GTGT tháng quý

Quyết toán thuế TNDN dựa vào BCKQ hoạt động KD 

Quyết toán thuế TNCN dựa vào tờ khai thuế TNCN, bảng lương,  MST cá nhân, CCCD của người lao động. 

Các quy định nộp BCTC khi không phát sinh doanh thu: 

Những đối tượng không cần nộp BCTC năm khi không phát sinh DT: 

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN dựa trên tỷ lệ % DT bá HH, DV. 

Công ty tạm ngừng hoạt động 

Công ty được cho phép gộp BCTC. 

Đối với DN được phép cộng gộp BCTC cần thực hiện: 

Nếu kỳ kế toán năm đầu tiên + kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 thì có thể được cộng gộp với kỳ KT tiếp theo. 

Kỳ KT năm đầu tiên hoặc kỳ KT năm cuối cùng cần ngắn hơn 15 tháng. 

Thời hạn nộp BCTC: 

Chậm nhất là 90 ngày từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Mức phạt khi vi phạm: 

Dựa vào Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì nếu công ty vi phạm thời hạn báo cáo tài chính sẽ phải nộp như sau: 

Công ty công khai BCTC năm chậm dưới 3 tháng bị phạt từ 5-10 triệu đồng

Công ty công khai BCTC năm chậm từ 3 tháng trở lên bị phạt từ 10-20 triệu đồng. 

Công ty không công khai BCTC năm sẽ phạt từ 40-50 triệu đồng. 

Trên đây là những thông tin quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính không phát sinh doanh thu. Nếu thắc mắc vấn đề gì liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

error: