Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, sẽ có thời điểm công ty bị thanh tra thuế. Vậy những thông tin cần thiết mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ khi thanh tra thuế là gì? Hãy cùng thuế Minh Châu chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn. 

Thế nào là thanh tra thuế: 

Thanh tra thuế chính là hoạt động mà cơ quan thuế xem xét, kiểm tra đối với các hoạt động giao dịch  liên quan đến sự phát sinh  nghĩa vụ thuế và thực tế việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế cũng như chấp hành các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp, để chắc chắn việc pháp luật được thực thi đúng chuẩn. 

Có thể nói việc thanh tra thuế sẽ đánh giá toàn bộ các nội dung chứng từ, hồ sơ mà công ty đã khai trước đó với cơ quan thuế. đồng thời đánh giá chính xác việc tuân thủ pháp luật về thuế. 

Trường hợp nào doanh nghiệp bị thanh tra thuế: 

Dựa theo Điều 113 Luật Quản lý thuế 2019, những trường hợp sau doanh nghiệp sẽ bị thanh tra thuế: 

–Tổ chức kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

– Thực hiện thanh tra thuế nhằm xử lý các khiếu nại, tố cáo, đồng thời những biện pháp giúp phòng, chống tham nhũng. 

– Thực hiện yêu cầu của công tác quản lý thuế  dựa vào kết quả phân loại những rủi ro khi quản lý thuế. 

Thực hiện theo đề xuất của kiểm toán NN, hoặc kết luận của Thanh tra NN hoặc cơ quan chuyên trách khác. 

Cá nhân nào ra quyết định thanh tra thuế: 

Dựa vào Khoản 1 Điều 114 Luật Quản lý thuế 2019 quy định rất rõ về quyền quyết định thanh tra thuế như sau:  

– Người đứng đầu cơ quan quản lý thuế tất cả các cấp có thẩm quyền ra quyết định. 

Trong quyết định thanh tra thuế sẽ đảm bảo đầy đủ các nội dung: 

+ Dựa vào pháp lý để thanh tra thuế. 

+ Các nội dung liên quan như đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ…

+ Thời hạn thực hiện  thanh tra thuế

+ Nội dung cũng chỉ rõ trưởng đoàn và các thành viên trong đợt thanh tra thuế. 

–Thời gian muộn nhất là 3 ngày làm việc kết từ ngày ký. Quyết định này sẽ phải gửi đến tổ chức thanh tra.  

– Quyết định thanh tra thuế sẽ được công bố muộn nhất 15 ngày bắt đầu từ ngày ra quyết định thanh tra.  

Chi tiết các quyền của đối tượng thanh tra thuế: 

Đối tượng thanh tra thuế sẽ được những quyền sau dựa vào Khoản 1 Điều 118 Luật Quản lý thuế 2019: 

– Được quyền giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra thuế. 

– Có quyền khiếu nại về người ra quyết định, trường đoàn và các thành viên trong quá trình thanh tra cũng như về kết luận thanh tra. Tuy nhiên trong quá trình chờ giải quyết khiếu nại thì cần thực hiện các quyết định đó. 

– Có quyền nhận biên bản thuế và giải thích nội dung. 

– Có quyền từ chối cung cấp thông tin hoặc tài liệu không liên quan đến thanh tra thuế. 

– Có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo pháp luật đưa ra.

– Có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của người đứng đầu quản lý thuế, trưởng đoàn và các thành viên của đoàn thanh tra. 

Chi tiết nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế: 

Dựa vào khoản 2 Điều 118 Luật Quản lý thuế 2019 đã chỉ ra những nghĩa vụ sau đây của đối tượng thanh tra thuế: 

– Cần phải chấp hành nghiêm túc  quyết định thanh tra thuế;

–Cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định, trưởng đoàn và các thành viên, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của tài liệu. 

– Cần phải chấp hành thực hiện yêu cầu, kiến nghị kết luận cũng như quyết định xử lý của người ra quyết định. 

– Thực hiện việc ký biên bản thanh tra.

Thời hạn thanh tra thuế sẽ trong khoảng bao lâu: 

Dựa vào quy định của Luật Thanh tra 2022, thời hạn thanh tra thuế được chỉ rõ như sau: 

– Thời gian tiến hành thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện không quá 60 ngày. Nếu có yếu tố phức tạp thì có thể gia hạn lần 1 tối đa là 30 ngày. Nếu có yếu tố đặc biệt phức tạp có thể gia hạn lần 2 tối đa 30 ngày.  

– Nếu thanh tra do đơn vị Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục, Thanh tra tỉnh thực hiện sẽ có thời gian tối đa là 45 ngày. Nếu có yếu tố phức tạp thì có thể gia hạn một lần tối đa 30 ngày. 

– Nếu thanh tra do đơn vị Thanh tra sở, Thanh tra huyện thực hiện thì tối đa là 30 ngày. Nếu có yếu tố phức tạp hoặc miền núi, biên giới hải đảo xa xôi, khó đi lại thì có thể gia hạn một lần tối đa 15 ngày. 

Có thể thấy, thời hạn thanh tra sẽ được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra cho đến ngày hoàn tất việc thanh tra tại trụ sở của đơn vị. Nếu gia hạn thanh tra sẽ do người ra quyết định thanh tra thực hiện theo Luật thanh tra 2022. 

Để đảm bảo hoạt động ổn định cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không bị mất thời gian vào những cuộc thanh tra, doanh nghiệp có thể cần sự tư vấn của chúng tôi. Thuế Minh Châu luôn sẵn sàng hỗ trợ quý công ty. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

error: