Anh chị đang tìm hiểu về thủ tục mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu, còn chưa rõ về mô hình hoạt động công ty, điều kiện mở công ty, giấy tờ pháp lý trách nhiệm liên quan, các thủ tục liên quan đến các loại thuế phải nộp. Xin đừng lo lắng công ty luật Minh Châu với 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu cho hơn 1000  doanh nghiệp đang hoạt động sẽ giúp anh chị thỏa mãn tất cả tiêu chí liên quan đến quá trình thành lập cũng như quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

A- THỦ TỤC MỞ CÔNG TY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

 1. CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

☑ CÓ 3 LOẠI HÌNH PHỔ BIẾN

Thủ tục mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định Luật Doanh Nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 có các loại hình doanh nghiệp sau:

#1. Doanh Nghiệp Tư Nhân

#2. Công ty TNHH – Chia ra hai loại (Công ty TNHH 1 Thành Viên và Công ty TNHH 2-50 Thành Viên)

#3. Công ty Cổ Phần.

→ Trong Các loại hình nêu trên thì 2 Loại hình sau đây là phổ biến và có ưu điểm vượt trội

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN (1 CÁ NHÂN HOẶC 1 TỔ CHỨC)

CÔNG TY TNHH 2-50 THÀNH VIÊN (2 CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC)

CÔNG TY CỔ PHẦN (3 CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC)

 1. HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn thủ tục mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu cách đặt tên cho Doanh nghiệp

 1. Quy định về tên doanh nghiệp
 2. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + tên riêng):

Tên riêng.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ:

– Công ty TNHH Hoa Hồng;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hồng;

– Công ty TNHH một thành viên Hoa Hồng;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Hồng;

– Công ty cổ phần Hoa Hồng;

– Công ty Hợp danh Hoa Hồng;

– Doanh nghiệp tư nhân Hoa Hồng;

 1. HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Hướng dẫn thủ tục mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ trụ sở

 1. Đối với trường hợp thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc

Theo quy định của Điều 35 Luật doanh nghiệp: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Trường hợp địa chỉ doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính chưa có số nhà, doanh nghiệp liên hệ Ủy ban nhân dân Quận/Huyện để được cấp số nhà trước khi đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh không xem xét giải quyết các trường hợp địa chỉ trụ sở chưa đầy đủ theo quy định của Điều 35 Luật doanh nghiệp.

Ví dụ: + Địa chỉ: Số 196 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì địa chỉ mới dự định chuyển đến phải thực hiện theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp nêu trên.

Ngoài ra, khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để đăng ký bổ sung thông tin số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp.

Việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ. (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. HƯỚNG DẪN VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hướng dẫn thủ tục mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu cách ghi ngành nghề trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Ghi ngành, nghề kinh doanh

 1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.
 5. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.
 6. HƯỚNG DẪN VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thế nào là vốn điều lệ? Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định? Tài sản nào được dùng để góp vốn điều lệ?

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Mặc dù vốn điều lệ và vốn pháp định đều là số vốn ban đầu do nhà đầu tư cùng góp vào doanh nghiệp nhưng giữa chúng cũng tồn tại những khác biệt sau đây

Tiêu chí Vốn điều lệ

Vốn pháp định

Cơ sở xác định

Khi thành lập công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà được xác định theo ngành nghề kinh doanh cụ thể.

Công ty dự định thành lập có ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì vốn góp phải tối thiểu bằng vốn pháp định.

Mức vốn

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty

Mức vốn pháp định là cố định đối với từng ngành nghề kinh doanh.

Thời hạn góp vốn

Góp vốn đủ từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Thực hiện góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký

Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện nay không có quy định về mức vốn điều lệ cụ thể đối với doanh nghiệp nói chung. Do đó, có thể dựa vào khả năng kinh tế của chủ sở hữu và mục đích hoạt động mà doanh nghiệp sẽ tự quyết định mức vốn điều lệ cụ thể.

Những yếu tố mà doanh nghiệp thường sẽ xem xét để quyết định vốn điều lệ bao gồm:

– Khả năng tài chính của chủ sở hữu.

– Phạm vi, quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

– Chi phí hoạt động thực tế của doanh nghiệp sau khi thành lập;

– Dự án kinh doanh ký kết với đối tác

B – TRÌNH TỰ THỦ TỤC MỞ CÔNG TY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

 Thực hiện 

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

   + Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

   + Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

Cách thức thực hiện

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

2- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật) (mẫu tham khảo);

3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4- Hợp đồng hợp nhất (tham khảo Điều 152 Luật doanh nghiệp);

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

(Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định);

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

(Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề)

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Công ty TNHH một thành viên

Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Lệ phí

200.000 đ/ lần cấp

Căn cứ pháp lý của thủ tục 

C – NGHĨA VỤ SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY:

 1. Khai báo thuế: Định kỳ doanh nghiệp nộp báo cáo thuế theo quy định của Luật quản lý thuế (chưa phát sinh hoạt động mua bán vẫn phải nộp đầy đủ báo cáo)
 2. Kế toán: Doanh nghiệp sau khi thành lập phải lập Sổ sách kế toán theo Luật kế toán doanh nghiệp và nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Doanh nghiệp tuyển nhân viên kế toán hoặc thuê kế toán dịch vụ ngoài uy tín đảm bảo đúng luật, tiết kiệm chi phí.

CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY:

w THUẾ MÔN BÀI:

 • Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chúc hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/ năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/ năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, dơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/ năm;

w THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT):

Lưu ý: Thuế GTGT phát sinh từ việc bán hàng hóa dịch vụ là được người mua trả thêm tiền thuế, doanh nghiệp chỉ nộp hộ cho người mua. Nhưng nếu doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn GTGT đầu vào thì được khấu trừ hoặc hoàn lại thuế GTGT theo luật hoàn thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp hoạt động mua bán có hóa đơn mua vào và hóa đơn bán ra như sau:

+ Hóa đơn GTGT mua vào: Tiền hàng 100 triệu, tiền thuế 10% là: 10 triệu

+ Hóa đơn GTGT bán ra: Tiền hàng 120 triệu, tiền thuế 10% là: 12 triệu

>> Như vậy tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là:

12 triệu – (trừ) 10 triệu = 2 triệu (tiền thuế GTGT phải nộp)

w THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN): Thuế suất TNDN hiện nay theo luật là 20% tính trên lợi nhuận cuối năm của doanh nghiệp.

Ví dụ: Tổng kết cuối năm doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh như sau:

Doanh thu: 100 triệu

 • Chi phí giá vốn hàng bán: 50 triệu
 • Chi phí nhân công: 30 triệu
 • Chi phí khác: 10 triệu

>> LỢI NHUẬN (LÃI) trong năm: 100 – (50+30+10) = 10 triệu (lãi)

 • THUẾ TNDN 20% phải nộp = 10 triệu * 20% = 2 triệu (Nếu lỗ thì không nộp)

Trên đây là những thủ tục mở công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chi tiết nhất, nếu anh chị  tham khảo và có thể tự làm được hoặc nếu bận công việc và lo mất thời gian thì luật Minh Châu sẽ ủy quyền đại diện làm dịch vụ từ a đến z cho anh chị với chi phí trọn gói chỉ 1.650.000 vnđ giúp anh chị đỡ phiền hà, đi lại mất thời gian.
Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẾ KẾ TOÁN LUẬT MINH CHÂU
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 3603280803, cấp lần đầu ngày 06/05/2015 tại Sở kế hoạch đầu tư Đồng Nai.
Đại diện bởi: Phạm Quốc Ngọc (Giám Đốc)
Mã số thuế: 3603280803
Website : ketoanminhchau.comdailythueminhchau.vnminhchaulaw.comluatminhchau.vn

TRỤ SỞ BÀ RỊA VŨNG TÀU
Số: 66 đường Hùng Vương, P. Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0937967242 – 0937 603786
Email: quocngoc.th@gmail.com

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: