Khi người dân xây dựng nhà tư nhân sẽ cần thực hiện một số hạng mục về thuế. Vậy những khoản thuế nào cần đóng? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cho quý khách hàng.

Khái niệm về thuế xây dựng nhà ở:

Thuế xây dựng nhà ở là loại thuế mà các cá nhân khi xây nhà cần phải đóng. Theo pháp luật các cá nhân khi xây nhà cần phải đăng ký và hoàn tất nộp thuế. Cơ quan để tiếp nhận khai báo nộp thuế của cá nhân là đơn vị quản lý thuế ở địa phương.

Những đối tượng cần phải nộp thuế xây dựng nhà ở:

Dựa vào quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân được quy định như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT và thuế TNDN cùng văn bản thi hành Luật chỉ ra như sau: Đối tượng nộp thuế GTGT và TNDN là tổ chức, cá nhân có hoạt động SX, KD hàng hoá, dịch vụ.

Điều đó có nghĩa là những tổ chức, cá nhân có hoạt động cây dựng sẽ là đối tượng phải đăng ký và thực hiện việc kê khai nộp thuế GtGT và TNDN với cơ quan thuế địa phương nơi công trình xây dựng.

Do đó, tất cả các tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà cho HGĐ, đơn vì là người sẽ nộp thuế. Chủ thầu sẽ cần phải ĐK thuế, kê khai nộp lệ phí môn bài, GTGT, TNCN, TNDN với cơ quan thuế.

Những khoản thuế cần đóng khi xây dựng nhà ở:

Nếu bạn thắc mắc về các khoản thuế cần phải đóng thì hãy theo dõi tiếp thông tin dưới đây:

Đóng lệ phí môn bài:

Khi trở thành bên nhận thầu xây dựng sẽ phải thực hiện khai và đống lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP đã đưa ra rất rõ về lệ phí môn bài.

Thuế GTGT và thuế TNCN:

Đây là hai loại thuế cần phải đóng khi thực hiện việc xây nhà. Dựa vào điểm C Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cách tính thuế quy định như sau:

Đối với thuế giá trị gia tăng sẽ bằng tích của doanh thu tính thuế và tỷ lệ tính thuế GTGT

GTGT= DT tính thuế x Tỷ lệ tính thuế GTGT

TNCN = DT tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó DT tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với việc xây dựng nhà ở là DT gồm thuế của toàn bộ tiền BH, gia công, hoa hồng, cung ứng DV phát sinh trong kỳ tính thuế từ HĐXD.

Chú ý: Căn cứ vào Điểm B, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, tỷ lệ thuế tính trên DT gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN được quy định như sau:

HĐXD không gồm nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT: 5%. tỷ lệ TNCN: 2%

HĐXD có gồm nguyên vật liệu: tỷ lệ GTGT: 3%, tỷ lệ TNCN: 1,5 %.

Đóng lệ phí cấp phép xây dựng:

Dựa theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC đã chỉ rõ lệ phí cấp phép XD thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, lệ phí cấp giấy phép XD nhà ở riêng lẻ của các Tỉnh, thành đó là 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/lần cấp. Đây là lệ phí được tính khi xây dựng nhà riêng lẻ.

Lệ phí trước bạ:

Căn cứ vào Thông tư 13/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 10/2022/NĐ-CP chỉ ra về lệ phí trước bạ được tính theo công thức như sau:

LPTB= 0,5% x ( S x giá 1m2 x tỷ lệ % x chất lượng còn lại)

Trong đó chi tiết:

Diện tích nhà chịu LPTB là toàn bộ diện tích sàn nhà ( bao gồm S công trình phụ kèm theo) thuộc quyền SH hợp pháp của đơn vị, HGĐ, CN.

Chi phí 1 m2 nhà là giá TT xây dưng “mới” 1m2 sàn nhà của từng cấp, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành dựa vào quy định pháp luật về XD tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mức thu LPTB dựa theo tỷ lệ đối với nhà, đất là 0,5%.

Chú ý: HGĐ cần nộp LPTB khi có nhu cầu ĐK quyền SH nhà ở để ghi vào trang 2 của Sổ đỏ.

Việc nắm được các khoản thuế cần phải đóng này sẽ giúp cho chủ nhà có những dự trù về tài chính cũng như tránh được những phát sinh rắc rồi về pháp lý trong quá trình xây dựng. Tất nhiên theo quy định của từng khu vực khác nhau sẽ có những quy định và yêu cầu thuế bổ sung khác nhau. Vì thế cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia hay các thông tin của cơ quan chính phủ để có những điều chỉnh kịp thời.

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: