Công việc kế toán rất cần thiết cho mỗi doanh nghiệp hoạt động. Chức vụ kế toán trưởng sẽ chịu sự lãnh đạo của giám đốc. Vậy có phải doanh nghiệp nào cũng cần có kế toán trưởng không? Khi nào cần có? Thuế Minh Châu xin giải đáp các thắc mắc đấy dưới đây. 

Kế toán trưởng là gì? 

Đây là chức danh của người đứng đầu bộ máy kế toán của công ty, thực hiện nhiệm vụ tổ chức các công việc kế toán trong đơn vị. 

Chức danh này sẽ chịu sự quản lý của người đại diện công ty theo pháp luật. 

Để được bổ nhiệm kế toán trưởng, đòi hỏi người đó cần có các tiêu chuẩn như: 

Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, ý thức cao trong việc chấp hành pháp luật. 

Trình độ đúng chuẩn chuyên môn về kế toán 

Có trình độ nghiệp vụ kế toán được đào tạo  từ trung cấp trở lên 

Cần đảm bảo có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. 

Phải có thời gian làm việc thực tế trong các công ty với chức danh kế toán ít nhất 2 năm đối với người được đào tạo  trình độ đại học trở lên và 3 năm đối với người được đào tạo trung cấp cao đẳng. 

Nhiệm vụ cần thiết của kế toán trưởng trong đơn vị

Kế toán trưởng trong đơn vị sẽ cần có nhiệm vụ quản lý các hoạt động kế toán như: 

  • Có trách nhiệm đảm bảo các công việc của kế toán viên hoàn thành hiệu quả, nhanh chóng, chính xác. 
  • Kiểm tra toàn bộ các sổ sách kế toán, bảng tài chính, các hoá đơn, công nợ với ngân hàng, báo cáo tài chính.
  • Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm với các kiểm toán viên độc lập tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Những việc liên quan đến quyết toán, kiểm tài sản, dòng tiền công ty cũng nằm trong hạng mục công việc của chức danh này. 
  • Khi có các hoạt động tài chính với các đối tượng là ngân hàng, chủ đầu tư, đối tác,… thì KTT sẽ đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động. 

Kế toán trưởng trong đơn vị sẽ cần nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh: 

  • Trực tiếp tham gia vào việc lập báo cáo tài chính thể hiện việc kinh doanh của công ty. 
  • Thực hiện việc quản lý các giấy tờ tài chính, thuế các công nợ của công ty, đánh giá tình hình thực tế về tài chính của công ty. 

Kế toán trưởng sẽ đưa ra những phân tích và dự báo cho công ty: 

Những dự báo liên quan đến thị trường, nguồn tài chính sẽ được kế toán trưởng đưa ra kèm theo những kiến nghị về việc thu hút vốn để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động. 

Quyền hạn của kế toán trưởng trong công ty: 

Dựa vào quy định Khoản 2, 3 thuộc Luật kế toán 2015, chức danh kế toán trưởng có những quyền sau: 

Được độc lập về chuyên môn và nghiệp vụ kế toán 

Đối với chức danh kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, mà đơn vị có sử dụng ngân sách NN hoặc doanh nghiệp mà vốn điều lệ trong đó  NN chiếm 50% có các quyển như: 

Có ý kiến bằng văn bản đối với người quản lý của đơn vị kế toán trong việc tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển, tăng lương đối với kế toán viên hay thủ quỹ, thủ kho. 

Kế toán trưởng có thể yêu cầu các bộ phận khác cung cấp đầy đủ tài liệu thông tin liên quan đến kế toán và giám sát tài chính. 

Khi bất đồng ý kiến với người ra quyết định, kế toán trưởng có quyền bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản. 

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm trong tài chính, kế toán cần báo cáo bằng văn bản cho người đại diện. 

Khi nào doanh nghiệp của bạn cần có kế toán trưởng: 

Dựa vào quy định tại Khoản 1 Điều 20 nghị định 174/2016/NĐ-CP đưa ra như sau: Tất cả các đơn vị phải có kế toán trưởng. Tuy nhiên dựa vào quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 của nghị định trên khẳng định các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có người phụ trách kế toán mà không bắt buộc bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng. 

Như vậy nếu bạn thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ thì bạn chỉ cần làm đầy đủ các công tác kế toán thay vì tuyển dụng vị trí kế toán trưởng tốn kém và khiến bộ máy cồng kềnh. Trong trường hợp bạn cần sử dụng dịch vụ kế toán thuế của Thuế Minh Châu xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo kết quả. 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: