Vốn kinh doanh là lượng tiền tệ đầu tư để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Chúng cũng được hiểu là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình. Vốn kinh doanh cũng có ý nghĩa quyết định trong hoạt động của các doanh nghiệp. Trong kế toán nguồn vốn kinh doanh cũng có ký hiệu riêng. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về nguồn vốn kinh doanh là tài khoản nào?

Các đặc điểm nổi bật của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mang mục tiêu là quỹ tích lũy và sinh lời. Vốn kinh doanh phải có trước các hoạt động về sản xuất và kinh doanh.

Sau một chu kỳ hoạt động, vốn kinh doanh cần phải thu về để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tại kỳ tiếp theo. Mất vốn kinh doanh đồng nghĩa với nguy cơ phá sản to lớn.

Phân loại các nguồn vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh được phân loại theo các khái niệm khác nhau. Tùy vào mục đích, căn cứ kinh doanh của công ty để phân loại. Dưới đây là 3 cách phân loại phổ biến được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

1-von-kinh-doanh-tinh-theo-tai-khoan-nao

 Các nguồn vốn kinh doanh

Đặc điểm luân chuyển của nguồn vốn

Vốn cố định là giá trị cố định của các loại tài sản khi có giá trị lớn. Chúng sẽ có thời gian sử dụng kéo dài qua nhiều chu kỳ hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp. Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của các tài sản ngắn hạn. Đặc điểm vận động của vốn lưu động luôn chịu chi phối bởi đặc điểm của tài sản ngắn hạn.

Căn cứ thông qua quan hệ sở hữu

Nguồn vốn sử dụng là nguồn vốn được hình thành từ một hay nhiều chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp. Đây là loại vốn hình thành từ đầu, được bổ sung thêm trong quá trình phát triển.

Nguồn vốn nợ cần phải trả là nguồn vốn hình thành từ các nguồn vay khác nhau như nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức tài chính tín dụng, tài sản chờ xử lý, các khoản tạm sử dụng chưa cần thanh toán.

Theo thời gian huy động và cách sử dụng vốn

Trước khi tìm hiểu nguồn vốn kinh doanh là tài khoản nào thì chúng ta cần tìm hiểu về thời gian huy động cũng như sử dụng vốn. Nguồn vốn thường xuyên là vốn sử dụng dài hạn và ít nhất trong 1 năm hoạt động của doanh nghiệp đó.

Nguồn vốn tạm thời sử dụng trong thời gian ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu vốn có tính chất tạm thời, phát sinh bất thường trong các hoạt động kinh doanh.

2-von-kinh-doanh-tinh-theo-tai-khoan-nao

Phân loại vốn kinh doanh

Trong kế toán, nguồn vốn kinh doanh là tài khoản nào ?

Nguồn vốn kinh doanh là tài khoản nào, tài khoản 411 dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình trạng tặng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối lúc công ty Nhà nước, nguồn vốn kinh doanh gồm: nguồn vốn kinh doanh được nhà nước giao vốn, được điều động từ các doanh nghiệp trong nội bộ của tổng công ty, vốn do công ty mẹ đầu tư vào công ty con, các khoản chênh lệch do đánh giá lại các tài sản. Nếu được ghi tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh, hay được bổ sung thông qua các quỹ, được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của các hoạt động kinh doanh hay được các tổ chức, cá nhân trong và người nước viện trợ.

Còn các doanh nghiệp liên doanh, nguồn vốn kinh doanh được hình thành do các bên tham gia liên doanh góp vốn được bổ sung từ các lợi nhuận sau thuế.

Các công ty cổ phần, nguồn vốn kinh doanh được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp phần, đã mua cổ phiếu, hay được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế thông qua các nghị quyết của Đại hội cổ động các doanh nghiệp, theo quy định trong điều lệ hoạt động của công ty. Thặng dự vốn cổ phần do bán cổ phiếu có cao hơn về mệnh giá.

3-von-kinh-doanh-tinh-theo-tai-khoan-nao

Vốn kinh doanh tính theo tài khoản nào?

Đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, nguồn vốn kinh doanh do các thành viên góp vốn được bổ sung từ các lợi nhuận sau thuế của các hoạt động kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp tư nhân, nguồn vốn kinh doanh sẽ bao gồm vốn do chủ của doanh nghiệp bỏ ra, bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của các hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp hạch toán vào tài khoản 411 nguồn vốn hoạt động kinh doanh theo đúng số vốn thực tế đã góp bằng tiền, bằng tài sản khi mới được thành lập, có thể là huy động thêm vốn để mở rộng các quy mô hoạt động của doanh nghiệp đó.

Trên đây là những thông tin về nguồn vốn kinh doanh là tài khoản nào, mà bạn cần biết. Chắc hẳn thông qua những chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về nguồn vốn này. Đặc biệt, bạn có thể liên hệ với đại lý thuế Minh Châu để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé.

>>> Xem ngay: Dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói, uy tín tại Bà Rịa Vũng Tàu

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: