Một doanh nghiệp thông thường sẽ có sự tách biệt giữa hai vị trí kế toán và thủ kho. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, nhiều công ty đã cho kế toán kiêm nhiệm vị trí thủ kho. Việc làm này có đúng không? Hãy cùng thuế Minh Châu tìm hiểu kỹ càng dưới đây. 

Kế toán là công việc thế nào? 

Kế toán là người thực hiện những việc như ghi chép, xử lý… các hoạt động tài chính của đơn vị doanh nghiệp hay Nhà nước, cơ sở tư nhân…

Những nhiệm vụ sau của kế toán viên: 

Thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin, các số liệu kế toán dựa vào đối tượng và hạng mục công việc kế toán cũng như chuẩn mực và chế độ kế toán. 

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thu chi, thực hiện nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra chi tiết việc sử dụng tài sản, các nguồn tài sản, cần nhanh chóng phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm. 

Thực hiện việc phân tích các số liệu. Dựa vào đó để đưa ra những giải pháp để đảm bảo yêu cầu quản trị và những quyết định tài chính. 

Thực hiện cung cấp thông tin, số liệu theo quy định pháp luật. 

Những yêu cầu với kế toán viên: 

Là người phải có phẩm chất đạo đức, trung thực, ý thức chấp hành pháp luật cao. 

Phải đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. 

Cần đảm bảo quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. 

Tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trong quyền hạn. 

Thủ kho là công việc thế nào? 

Đây là công việc mà người đảm nhiệm sẽ quản lý các hàng hoá trong kho gồm tình trạng, số lượng và các công đoạn lúc hàng chuyển vào kho cho đến lúc xuất hàng đi và tồn kho bao nhiêu. 

Như vậy vị trí thủ kho rất quan trọng mà mỗi đơn vị cần phải xem xét kỹ lưỡng. 

Công việc cụ thể của vị trí này như sau: 

Đối với thủ tục xuất nhập hàng hoá: 

  • Kiểm soát số lượng hàng hoá xuất nhập trong kho thế nào 
  • Thực hiện nhập và xuất hàng hoá khi có yêu cầu 
  • Thực hiện xác nhận yêu cầu xuất hàng, những chứng từ giao hàng thể hiện sự hợp lệ và lưu các hồ sơ cho những bộ phận liên quan theo quy định
  • Ghi thông tin trên phiếu nhập và xuất kho. 
  • Nắm được rõ ràng, chính xác về số lượng hàng tồn và đối chiếu với mức tồn kho tối thiểu là bao nhiêu. 

Đối với việc theo dõi hàng tồn tối thiểu: 

Cần phải đảm bảo hàng hoá tồn kho ở mức tối thiểu. 

Có nhiệm vụ đề xuất với cấp quản lý về việc mức tồn kho tối thiểu nếu thấy sự bất thường. 

Theo dõi chặt chẽ mức tồn kho hàng ngày. 

Đối với việc đặt hàng cho kho: 

Cần thực hiện việc giám sát, đốc thúc việc nhập và mua hàng. 

Thực hiện lập việc mua hàng hoặc đơn hàng NK định kỳ của doanh nghiệp. 

Đối với việc sắp xếp hàng hoá: 

Cần nắm vững sơ đồ kho và cập nhật khi có thay đổi 

Cần thực hiện việc sắp xếp hàng hoá khoa học, dễ dàng cho việc kiểm kê và vận chuyển. 

Thực hiện theo dõi quy trình nhập hàng vào kho và sắp xếp đúng vị trí. 

Đảm bảo hàng hoá sẽ không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đưa vào kho và bảo quản. 

Đối với việc đảm bảo tiêu chuẩn hàng hoá: 

Cần sắp xếp đúng yêu cầu. 

Phải quản lý dựa vào nguyên tắc FIFO với hàng hoá dễ bị hỏng. 

Đối với việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy: 

Phải đảm bảo quy tắc phòng cháy chữa cháy

Luôn kiểm kê hàng hoá để bảo đảm hàng không bị hư hỏng. 

Kế toán có được kiêm nhiệm vị trí thủ kho? 

Dựa vào Điều 19 Nghị định 176/2016/NĐ-CP quy định rõ trường hợp những người không được làm kế toán bao gồm cả người đang quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ. Trừ trường hợp trong loại hình doanh nghiệp TN, TNHH 1 cá nhân làm chủ hoặc công ty siêu nhỏ thì có thể kiêm nhiệm dựa theo quy định của Pháp luật về sự hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Còn lại tất cả các doanh nghiệp đều cần tách rõ hai vị trí này để đảm bảo các công việc chính xác, dễ dàng quản lý. 

Bài viết này đã phần nào giúp bạn trả lời thắc mắc “Kế toán có được kiêm nhiệm vị trí thủ kho”. Mọi băn khoăn khác, có thể liên hệ với thuế Minh Châu để được tư vấn. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

error: