Trong quá trình hoạt động kế toán doanh nghiệp cần phải nắm vững việc khấu trừ thuế GTGT. Vậy nguyên tắc khấu trừ loại thuế này thế nào và điều kiện ra sau, chúng tôi sẽ gửi thông tin rõ ràng, chi tiết qua bài viết sau đây. 

Về khấu trừ thuế GTGT được căn cứ theo pháp lý: 

  • Dựa vào luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hợp nhất hướng dẫn thi hành;
  • Dựa vào Thông tư 219/2013/TT-BTC;
  • Dựa vào Thông tư 119/2014/TT-BTC ;
  • Dựa vào Thông tư 151/2014/TT-BTC;
  • Dựa vào Thông tư 26/2015/TT-BTC;
  • Dựa vào Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Khái niệm về khấu trừ thuế GTGT: 

Khấu trừ thuế là một trong 2 phương pháp xác định việc nộp thuế GTGT của doanh nghiệp. Phương pháp này là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào và đầu ra phát sinh trong một thời gian nhất định thường là quý hoặc tháng. Dựa vào đó sẽ xác định rõ số thuế nộp hoặc chưa khấu trừ hết sẽ được chuyển đến kỳ sau. 

Chi tiết về thuế GTGT được tính như sau: 

Số thuế VAT phải nộp trong kỳ = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 

Diễn giải: 

Số thuế GTGT đầu ra chính là tổng số thuế GTGT được ghi trong hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ trong kỳ. 

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ là tổng số thuế GTGT mua vào của hàng hoá dịch vụ. 

Các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà DN cần biết

Thuế GTGT đầu vào mục đích dùng cho sản xuất kinh doanh hay biếu tặng, quảng cáo chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ toàn bộ ngay cả việc thuế GTGT đầu vào tổn thất không được bồi thường ngay cả do thiên tai, hoả hoạn, hàng hoá hư hỏng, quá hạn sử dụng phải tiêu huỷ…trong quá trình sản xuất hay vận chuyển. 

Lấy ví dụ như việc ngành kinh doanh xăng dầu bị hao hụt khi vận chuyển, hay các chất liệu vải vóc bị cháy, hoa quả di chuyển hư hỏng…

Thuế GTGT đầu vào của trạm y tế, nhà ở dành cho công nhân trong khu CN, hay nhà vệ sinh, nhà để xe trong khu vực SXKD sẽ được khấu trừ với điều kiện thực hiện theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn, giá cho thuê. 

Nếu chi phí thuê nhà dành cho các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc và hưởng lương tại Việt Nam dựa trên HĐLĐ ký với cơ sở KD tại VN thì thuế GTGT sẽ không được khấu trừ cho vấn đề này. 

Nếu chi phí thuê nhà dành cho các chuyên gia nước ngoài vẫn thuộc DN nước ngoài và nước ngoài trả lương và các chế độ phúc lợi khác. Khi sang VN làm việc có văn bản ghi là chi nhánh VN chịu hoàn toàn chi phí chỗ ở thì khoản thuế này được khấu trừ. 

Doanh nghiệp cần nhớ sẽ không thực hiện khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hoá hoá DV dùng để SXKD không chịu thuế GTGT. Do đó : 

Doanh nghiệp cần tách riêng thuế GTGt đầu vào của hàng hoá, DV để sản xuất KD chịu thuế GTGT và không chịu thuế giá trị gia tăng. Bởi phần chịu thuế sẽ được khấu trừ còn không chịu thuế GTGT sẽ không được khấu trừ. 

Nếu trong trường hợp không tách riêng được phần chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì thuế giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ dựa trên tỷ lệ doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế hay chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu. 

Ví dụ như sau: Năm A, Doanh nghiệp X mua hàng hoá B có tổng giá trị 100.000.000đ với thuế suất 10%. Năm đó, X dùng 50.000.000 để sản xuất hàng hoá chịu thuế và số còn lại không chịu thuế. Lúc này thuế được khấu trừ của X trong năm A là 5.000.0000đ.  

Thuế giá trị gia tăng đầu vào mua, thuê hoặc các HĐ khác sẽ được tính vào nguyên giá không được khấu trừ như TSCĐ, máy móc thiết bị, các loại vũ khí QPAN, chứng khoán, khám chữa bệnh, bảo hiểm, máy bay, du thuyền. 

Thuế HHDV không chịu thuế GTGT không được khấu trừ đầu vào trừ trường hợp viện trợ nhân đạo, không hoàn lại hoặc liên quan đến việc khai thác dầu khí sẽ được khấu trừ. 

Tiền thuế giá trị gia tăng nộp theo chỉ thị của hải quan được khấu trừ trừ việc bị cơ quan hải quan xử phạt. 

Nếu hàng hoá DV thanh toán từ 20 triệu trở lên phải có chứng từ thanh toán không được dùng tiền mặt nếu không sẽ không được khấu trừ. 

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được kê khai và khấu trừ trong thời điểm phát sinh. Doanh nghiệp cần kê khai khấu trừ bổ sung trước thời điểm có quyết định kiểm tra thuế nếu có những sai sót khi kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

Nếu khi sản xuất sản phẩm khép kín, doanh nghiệp dùng thành phầnkhông chịu thuế GTGT để tạo ra sản phẩm chịu thuế thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho các khâu. 

Nếu doanh nghiệp muốn chuyển cách tính thuế từ trực tiếp sang khấu trừ thì giá trị thuế GTGT mua vào sẽ đc khấu trừ từ kỳ đầu tiên khi chuyển. Và ngược lại nếu từ cách tính thuế khấu trừ sang cách tính trực tiếp thì số thuế chưa khấu trừ hơn sẽ hạch toán vào chi phí trừ. 

Nếu những đối tượng như đơn vị hành chính, văn phòng CT không hoạt động kinh doanh sẽ không khấu trừ hay hoàn thuế GTGT. Trường hợp nếu phát sinh SXKD cần đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động đó. 

Nếu hoá đơn không mang tên công ty nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào trong trường hợp hoá đơn mang tên tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền về các vấn đề như sửa chữa tài sản mà hoá đơn GTGT có thể hiện rõ tên người tham gia bảo hiểm mà công ty bảo hiểm uỷ quyền cho người tham gia sửa chữa tài sản liên quan, Cũng có thể các chi phí liên quan đến thành lập công ty hay việc mua bán vật tư…trước khi thành lập. 

Doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT nếu phát hiện hoá đơn có các vấn đề như không đúng quy định, trên hoá đơn ghi sai tên, MST, địa chỉ bán và mua, hoá đơn bị tẩy xoá, ghi sai giá trị…

Trên đây là những nguyên tắc cần thiết về việc khấu trừ thuế GTGT mà kế toán doanh nghiệp cần biết. Nếu cần hỗ trợ thông tin, hãy liên hệ về dịch vụ thuế Minh Châu. 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: