Hợp nhất và sáp nhập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Song, vẫn có không ít người thường xuyên bị nhầm lẫn và cho rằng hợp nhất, sáp nhập là một. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy tham khảo ngay nội dung so sánh hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp mới nhất 

1. Điểm giống nhau giữa hợp nhất và sáp nhập

 • Loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh có thể áp dụng hợp nhất và sáp nhập
so-sanh-hop-nhat-va-sap-nhap-doanh-nghiep-1
Doanh nghiệp sáp nhập và hợp nhất sẽ được hưởng quyền lợi, lợi ích hợp pháp 
 • Doanh nghiệp sáp nhập và hợp nhất sẽ được hưởng quyền lợi, lợi ích hợp pháp. Đồng thời cũng chịu trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ nhân sự, hợp đồng lao động, khoản nợ chưa thanh toán cũng như các nghĩa vụ tài sản khác khi hợp nhất hoặc sáp nhập
 • Hoạt động hợp nhất và sáp nhập sẽ làm chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất hay bị sáp nhập
 • Hợp nhất và sáp nhập đều hình thức tập trung kinh tế nhằm đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp, hạn chế cạnh tranh trên thị trường.

2. Điểm khác nhau giữa hợp nhất và sáp nhập

Hoạt động hợp nhất và sáp nhập diễn ra rất phổ biến. Giữa chúng có rất nhiều điểm khác nhau mà bạn cần phải phân biệt rõ.

2.1  Khái niệm

 • Hợp nhất là việc hai hay nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và nhiều lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới. Sau khi hợp nhất, các doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ chấm dứt ngay sự tồn tại của mình trên thị trường
so-sanh-hop-nhat-va-sap-nhap-doanh-nghiep-2
Hợp nhất và sáp nhập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
 • Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hay một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và nhiều lợi ích hợp pháp sang cho doanh nghiệp khác. Đồng thời chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập

2.2  Hình thức thể hiện

 • Hợp nhất doanh nghiệp: mang toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và nhiều lợi ích hợp pháp của mình góp chung để tạo thành doanh nghiệp mới
 • Sáp nhập doanh nghiệp: mang toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và nhiều lợi ích hợp pháp của mình sang cho doanh nghiệp được sáp nhập

2.3  Các hậu quả pháp lý

 • Hợp nhất doanh nghiệp: tạo ra doanh nghiệp hoàn toàn mới, chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất
 • Sáp nhập doanh nghiệp: giữ nguyên sự tồn tại của doanh nghiệp được sáp nhập, chấm dứt sự tồn tại doanh nghiệp bị sáp nhập

2.4  Trách nhiệm pháp lý có liên quan

 • Hợp nhất doanh nghiệp: doanh nghiệp mới sẽ hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất
so-sanh-hop-nhat-va-sap-nhap-doanh-nghiep-3
Trách nhiệm pháp lý giữa hoạt động hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
 • Sáp nhập doanh nghiệp: nhận sáp nhập toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập

2.5  Quyền quyết định công việc

 • Hợp nhất doanh nghiệp: quyền quyết định trong doanh nghiệp mới thành lập được căn cứ vào tỷ lệ góp vốn thành lập doanh nghiệp. Công ty tham gia hợp nhất cũng có quyền quyết định trong Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào số vốn góp của mình
 • Sáp nhập doanh nghiệp: chỉ doanh nghiệp được sáp nhập mới có quyền quyết định trong doanh nghiệp

2.6  Thủ tục pháp lý

 • Hợp nhất doanh nghiệp: doanh nghiệp được hợp nhất sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới theo quy định của pháp luật
 • Sáp nhập doanh nghiệp: doanh nghiệp được sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Hợp nhất và sáp nhập là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau trên thị trường kinh tế. Hy vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp bạn phân biệt được giữa hợp nhất và sáp nhập chính xác nhất. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: