Kinh tế phát triển nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp được hình thành và tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có những đặc điểm khác nhau. Và để có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì các doanh nghiệp này phải có đơn vị kinh doanh cụ thể để có thể hoạch toán lợi nhuận cũng như đem lại lợi nhuận có giá trị cho công ty mình. Vậy đơn vị kinh doanh ở đây là gì?

Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập nhằm thực hiện hoạt động kinh doanh. Còn đơn vị kinh doanh chính là các loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp hướng đến.

1-doanh-nghiep-bao-gom-may-don-vi-kinh-doanh

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp bao gồm mấy đơn vị kinh doanh?

Doanh nghiệp hiện nay bao gồm 3 đơn vị kinh doanh, gồm các đơn vị kinh doanh như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân sẽ do cá nhân làm chủ, doanh nghiệp nhà nước sẽ do nhà nước quản lý.

2-doanh-nghiep-bao-gom-may-don-vi-kinh-doanh

Các đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp

Đặc điểm của từng đơn vị kinh doanh

+ Doanh nghiệp tư nhân

Đây là doanh nghiệp có một người làm chủ sở hữu và có khả năng tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của công ty bằng tài sản của mình (Điều 183 Luật doanh nghiệp 2022). Theo đó, mỗi doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất 1 chủ sở hữu là cá nhân và người này cũng chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân mà không được đồng thời làm chủ hộ kinh doanh hay thành viên của bất kỳ công ty hợp danh nào.

Khi có phát sinh tranh chấp pháp lý thì chủ doanh nghiệp có trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ của doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động. Trách nhiệm của họ không chỉ dừng lại ở phần vốn đã đăng ký mà phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nếu vốn đăng ký ban đầu không đủ.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì tài sản của chủ sở hữu và công ty không có sự tách bạch, độc lập với nhau.

3-doanh-nghiep-bao-gom-may-don-vi-kinh-doanh

 Doanh nghiệp tư nhân.

+ Doanh nghiệp nhà nước

Đúng như tên gọi của mình, đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước, do nhà nước làm chủ sở hữu.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước có một chủ sở hữu là nhà nước thì gồm 100% vốn điều lệ. Lúc này nó sẽ tồn tại dưới các loại hình doanh nghiệp như công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước…

Còn doanh nghiệp nhà nước nhiều chủ sở hữu thì tỉ lệ vốn góp của nhà nước sẽ trên 50% và dưới 100%. Các loại hình doanh nghiệp có thể kể đến như công ty cổ phần, công ty TNHH.

Khác với doanh nghiệp tư nhân, về trách nhiệm tài sản thì công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với phạm vi tài sản của doanh nghiệp và chịu trách nhiễm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Và vì lẽ đó mà nó có tư cách pháp nhân vì có tài sản độc lập với công ty.

+ Công ty là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu

Đây là loại hình doanh nghiệp có từ 2 thành viên trở lên và có ít nhất 2 chủ sở hữu. Tại đó, các thành viên sẽ cùng nhau hưởng lợi nhuận cũng như cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình tại công ty.

Có hai loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Trong đó, công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên và không được phép phát hành chứng khoán, được phép tự do chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên công ty. Còn công ty cổ phần thì có ít nhất 7 thành viên, mội thành viên được phép sở hữu một hoặc nhiều cổ phiếu.

Ưu và nhược điểm của từng loại đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm Nhược điểm
+ Chủ doanh nghiệp có thể chủ động trong việc quyết định các vấn đề của doanh nghiệp.

+ Có quyền bán doanh nghiệp cho người khác.

+ Ít bị rang buộc chặt chẽ về pháp luật vì có trách nhiệm vô hạn.

+ Dễ dàng tạo niềm tin, thu hút đối tác huy động vốn và hợp tác.

+ Không có tư cách pháp nhân

+Chủ doạnh nghiệp hải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sảm của mình nên mức độ rủi ro cao.

+ Không được phát hành chứng khoán.

+ Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác

+ Mội chủ sở hữu chỉ được phép thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân.

+ Doanh nghiệp nhà nước

Ưu điểm Nhược điểm
+ Dễ huy động vốn do được nhà nước đầu tư 100% vốn.

+ Có sự bảo hộ của nhà nước về sản phẩm đầu ra.

+ Cơ hội hợp tác cao vì tạo được sự tin tưởng.

+ Thủ tục gây nhiều khó khan do sự phức tạp, rườm rà. 

+ Tiến độ các dự án thường bị gián đoạn do thủ tục quá rườm rà.

+ Nếu kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ sẽ gây ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia.

+ Công ty là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu

Ưu điểm Nhược điểm
+ Công ty TNHH 2 thành viên: ít rủi ro vì chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn. Chế độ chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát.

+ Công ty cổ phần: Mức độ rủi ro thấp do trách nhiệm hữu hạn. Khả năng huy động vốn cao vì được chào bán và phát hành cổ phiếu. Ngoài ra thủ tục chuyển nhượng vốn cũng đơn giản nên thu hút đầu tư.

+ Công ty TNHH 2 thành viên: uy tín có thể bị ảnh hưởng do công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn. Ngoài ra việc không được phát hành cổ phiếu nên huy động vốn khá hạn chế.

+ Công ty cổ phần: Cơ cấu thành viên quá đông nên phức tạp gây khó khan trong việc điều hành, quản lý. Khả năng bảo mật không cao vì phải thường xuyên công bố trong các cuộc họp cổ đông định kỳ.

Qua bài viết trên, Đại lý thuế Minh Châu hy vọng bạn đã có thêm thông tin về các đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có cái nhìn tổng quan về vấn đề trên cũng như một số vấn đề pháp lý liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề đã trình bày trên, vui lòng liên hệ đến Đại lý thuế Minh Châu để được hỗ trợ.

>> Xem thêm; Dịch vụ thành lập công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu uy tín số 1

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: